ลูกค้าของเรา

Project Reference


・PORNSANONG ENGINEERING CO.,LTD.

・ISSARA 2018 SERVICE CO.,LTD.

・MURASE (THAILAND) CO.,LTD.

・THAI OHNISHI CO.,LTD.

・SHIZCON FA CO.,LTD.

・IEEC CONSTRUCTION CO.,LTD.

・ELMO TECH CO., LTD.

・TAIYO POWER CO.,LTD.

・YUTAKA ROBOT SYSTEMS (THAILAND) CO.,LTD.

・NIHON PLT (THAILAND) CO., LTD.

・HANWA STEEL SERVICE (THAILAND) CO., LTD.

・AW (THAILAND) CO., LTD.

・MITSUBISHI ELECTRIC THAI AUTO-PARTS CO.,LTD.

・HOYA LENS THAILAND LTD.

・DAIKYO CORPORATION (THAILAND) CO.,LTD.

・ASAHI KASEI SPUNBOND(THAILAND) CO.,LTD.

・SPIBER (THAILAND) CO.,LTD.

・THAI-JAPANESE AMATA CO., LTD.

・THAI ASAHI KASEI SPANDEX CO.,LTD.

・SANYO KASEI (THAILAND) LTD.

・NFTT FORGING TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.

・KEIHIN (THAILAND) CO.,LTD.

・FABRINET CO., LTD.

・AGC MICRO GLASS (THAILAND) CO.,LTD.

・MITSUBISHI MOTOR THAILAND CO.,LTD.

・APEX CIRCUIT (THAILAND) CO.,LTD.

・NMB-MINEBEA THAI LTD.

・PANASONIC MANUFACTURING (THAILAND) CO., LTD.

・HONDA THAILAND

・MAKITA MANUFACTURING (THAILAND) CO., LTD.

・IT FORGING (THAILAND) CO., LTD.

・SHIBAURA MACHINE MANUFACTUARING(THAILAND)CO.,LTD.

・HINO MOTOR (THAILAND) CO.,LTD.

・GULF ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

・UACJ (THAILAND) CO.,LTD.

・IJTT (Thailand) CO.,LTD.

・BRIDGESTONE TIRE MANUFACTURING(THAILAND)CO.,LTD.


Main Parts Maker List


・MITSUBISHI ELECTRIC CO.,LTD.

・FUJI ELECTRIC CO.,LTD.

・HITACHI INDUSTRIAL EQUIPMENT SYSTEMS CO.,LTD.

・SCHNEIDER ELECTRIC

・OMRON CORPORATION