บริการของเรารายละเอียดบริการ


1. การออกแบบ

2. การแปรรูปแผ่นเหล็ก

3. การเชื่อมแผ่นเหล็ก
     

4. การพ่นสีตู้

5. การตรวจสอบการพ่นสีตู้

6. การประกอบตู้
     

7. การประกอบชิ้นส่วนลงในตู้

8. การวางสายไฟฟ้า

9. การตรวจสอบการประกอบตู้
     

10. การตรวจสอบโดยรวม

11. การจัดส่งสินค้า

12. การติดตั้งและบริการหลังการขาย