เกี่ยวกับบริษัท

Message from the Managing Director


กรรมการผู้จัดการบริษัทไทยไอจิเดนกิจำกัด
โทชิฮิโร ฮายากาวา

     บริษัทของเราขยายธุรกิจจากประเทศญี่ปุ่นสู่ประเทศไทยเมื่อปี 2516 และตั้งแต่นั้นได้ดำเนินการผลิตและการจำหน่ายแผงสวิตช์ แผงควบคุม ฯลฯ สำหรับโรงงานญี่ปุ่นในประเทศไทยมากว่า 40 ปี จุดเด่นของเราคือระบบการตลาด การผลิต การขาย และบริการครบวงจรตั้งแต่การตอบคำถาม การเสนอราคา การรับออร์เดอร์ การแปรรูปแผ่นเหล็ก การทำสี การประกอบ การตรวจสอบ การจัดส่งสินค้า การติดตั้ง และบริการหลังการขาย บริษัทชองเราสามารถดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมาเกือบ 5 ทศวรรษเนื่องจากได้รับการอุดหนุนจากลูกค้าทุกท่านโดยประเมินบริษัทของเราจากคุณภาพ เวลาในการจัดส่งสินค้า ต้นทุนและบริการ ข้าพเจ้าซาบซึ้งในน้ำใจของลูกค้าทุกท่านที่มีต่อบริษัทของเรา ในปี 2560 เราได้กลายเป็นบริษัทในเครือของบริษัทคาวามูระอิเล็กทริคของประเทศญี่ปุ่น โดยผสมผสานเทคโนโลยีดัดแปลงของบริษัทไทยไอจิเดนกิจำกัดเข้ากับเทคโนโลยีมาตรฐานของบริษัทคาวามูระอิเล็กทริค และสร้างการผนึกพลังของกันและกัน เรามีความกระตือรือร้นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ตลาดใหม่ในประเทศ รวมไปถึงธุรกิจใหม่ ตั้งแต่ปี 2561 ถึง 2564 เราได้ปรับปรุงโรงงาน คลังสินค้า ฯลฯ และได้ดำเนินการผลิตที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงด้วยอุปกรณ์การผลิตที่ทันสมัย ในอนาคตบริษัทของเราจะพัฒนาธุรกิจไม่เพียงแค่ในประเทศเท่านั้นแต่ยังจะขยายธุรกิจไปสู่ภูมิภาคอาเซียนทั้งหมด ด้วยเหตุนี้เราเชื่อว่าการยกระดับของคุณภาพ เวลาในการจัดส่ง ต้นทุนและบริการ รวมไปถึงการเพิ่มความสามารถในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าจะเป็นประเด็นสำคัญในการพัฒนาธุรกิจ แต่ละประเทศย่อมมีภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน และมีปัญหาหลากหลายที่ต้องจัดการ แต่ในฐานะประเทศสมาชิกอาเซียน เราขอมีส่วนร่วมแม้จะเพียงเล็กน้อยในการช่วยเหลือภูมิภาคอาเซียนให้เติบโตยิ่งขึ้นในอนาคตประวัติและภาพรวม


     บริษัทของเรา บริษัทไทยไอจิเดนกิจำกัดเป็นบริษัทญี่ปุ่นที่ดำเนินธุรกิจมา 47 ปี ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ(ก่อตั้งในเดือนมิถุนายน 2516 ด้วยทุนจดทะเบียน 40 ล้านบาท)
มีพื้นที่โรงงาน 12 ไร่ (19,200 ตารางเมตร) เป็นสถานประกอบการที่มีความเป็นมาและประสบการณ์อันยาวนาน ซึ่งดำเนินงานโดยทีมผู้บริหารมืออาชีพชาวญี่ปุ่นและชาวไทย
     ในปี 2559 บริษัทของเรา ได้กลายเป็นบริษัทในเครือของบริษัทคาวามูระอิเล็กทริค และได้กลายเป็นฐานที่มั่นหลักในการดำเนินกิจการทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน
     บริษัทของเรามีพนักงาน 175 คนรวมวิศวกรชาวญี่ปุ่นและช่างเทคนิคชาวไทย ซึ่งผลิตอุปกรณ์จ่ายไฟครบวงจร เช่น สวิตช์บอกซ์ เทอร์มินัลบอกซ์ แผงควบคุม แผงสวิตช์เปิดปิด แผงจ่ายไฟหลัก อุปกรณ์เปิดปิดไฟ ให้บริการต่างๆ เช่น วางสายไฟ ติดตั้ง ซ่อมบำรุงและตรวจสอบระบบไฟฟ้า
ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์จ่ายไฟสำหรับโรงแรมและที่พักอาศัย เช่น โหลดเซ็นเตอร์ คอนซูเมอร์ยูนิต เซอร์กิตเบรกเกอร์ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเราเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางจากลูกค้าในประเทศและต่างประเทศด้วยคุณภาพที่สูงและราคาที่สมเหตุสมผล
     ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเรามีจุดเด่นคือมีความทนทานและคุณภาพสูงเนื่องจากอุปกรณ์การผลิตที่ทันสมัย เราออกแบบและผลิตแผงจ่ายไฟตามที่ลูกค้าต้องการด้วยเทคโนโลยีการออกแบบระดับสูง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกแบบแผงจ่ายไฟและระบบไฟฟ้านั้นดำเนินการโดยทีมวิศวกรและช่างเทคนิคที่มีประสบการณ์และความรู้เฉพาะทาง นอกจากนั้นเรายังผลิตสินค้าตามมาตรฐานสากล
     ยิ่งไปกว่านั้นเราสามารถเสนอราคาด้วยระยะเวลาอันสั้นตามข้อกำหนดที่ลูกค้าต้องการ
     เรารับรองผลิตภัณฑ์ของเราทั้งหมดเป็นเวลา 1 ปีและให้บริการหลังการขาย เรายังให้บริการติดตั้งแผงไฟในอาคารและโรงงาน บริการซ่อมบำรุงและบริการวางสายไฟ―ความเป็นมา―

มิถุนายน 2516 บริษัทไอจิเดนกิจำกัดก่อตั้งบริษัทขึ้นโดยร่วมทุนกับบริษัทไอจิเดนกิเวิร์คจำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 40 ล้านบาท
กรกฎาคม 2522 เริ่มประกอบกิจการโรงงาน
ตุลาคม 2532 บริษัทไอจิเดนกิเวิร์คจำกัดได้ซื้อกิจการจากบริษัทไอจิเดนกิจำกัด จากนั้นได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทไทยไอจิเดนกิจำกัด
กันยายน  2539 บริษัทไทยไอจิเดนกิจำกัด ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 
ธันวาคม 2541 ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ครั้งที่ 1
ธันวาคม  2546 ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ครั้งที่ 2
ธันวาคม 2551 ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ครั้งที่ 3
ธันวาคม 2552 ได้รับใบอนุญาตขยายโรงงาน   
กุมภาพันธ์  2553 เริ่มประกอบกิจการโรงงานในส่วนที่ขยาย
ธันวาคม 2556 ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ครั้งที่ 4
ตุลาคม 2559 บริษัทคาวามูระอิเล็กทริคเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัดซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัทคาวามูระอิเล็กทริค ได้ซื้อกิจการบริษัทไทยไอจิเดนกิจำกัด
ตุลาคม 2560 นาย โทชิฮิโร ฮายากาวา รับตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการลำดับที่ 5 ของบริษัทไทยไอจิเดนกิจำกัด
มกราคม 2562 ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ครั้งที่ 5
สิงหาคม 2562 ยื่นขอรื้อถอนโรงงานเดิมและก่อสร้างโรงงานใหม่ในส่วนที่ขยาย
พฤศจิกายน 2562 ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงานในส่วนที่ขยาย
มกราคม  2562 เริ่มประกอบกิจการโรงงานพ่นสี ซึ่งเป็นส่วนที่ขยาย
มกราคม  2563 เริ่มประกอบกิจการโรงงานแปรรูปแผ่นเหล็ก ซึ่งเป็นส่วนที่ขยาย
มีนาคม  2563 เริ่มก่อสร้างโรงอาหาร คลังสินค้าและอาคารสำนักงานแห่งใหม่ 
               
ทุนจดทะเบียน  40 ล้านบาท     
   ผู้ถือหุ้นญี่ปุ่น ร้อยละ 49 คาวามูระอิเล็กทริค   
   ผู้ถือหุ้นไทย ร้อยละ 51 บริษัทคาวามูระอิเล็กทริคเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
       บริษัทเอ็มเอชซีคอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด    
         
คณะกรรมการบริษัท  กรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ โทชิฮิโร ฮายากาวา 
  กรรมการบริษัท   มิระ วิศรียา
  กรรมการบริษัท   ยูคิโทชิ คาวามูระ 
  กรรมการบริษัท  คาซุทากะ มิซูโนะ 
     
รายละเอียดธุรกิจ  ออกแบบ ผลิต จำหน่าย และซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์สถานีย่อย 
  อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า      
       
สินค้าหลัก  แผงไฟฟ้าแบบปิดแรงดันต่ำ 11 กิโลโวลต์ 22 กิโลโวลต์และ 33 กิโลโวลต์ 
   แผงจ่ายไฟ 3.3 กิโลโวลต์และ 7.2 กิโลโวลต์   
   แผงจ่ายไฟแรงดันต่ำ       
   ตู้โหลดเซ็นเตอร์แรงดันต่ำ       
   ตู้คอนซูเมอร์ยูนิต       
   เซอร์กิตเบรกเกอร์       
   อุปกรณ์เฝ้าสังเกต       
   อุปกรณ์ควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องจักร   
   ตู้ควบคุมมอเตอร์       
   แผงควบคุม         
   แผงแหล่งจ่ายไฟในการผลิต       
   แผงระบบไฟ         
   แผงเก็บสายโทรศัพท์และสายโทรคมนาคม   
   อุปกรณ์แจ้งเตือนอัคคีภัย       
   การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและวางสายไฟฟ้า     
  การซ่อมบำรุงและการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า  
       
พนักงาน  175คน (รวมชาวญี่ปุ่น 11 คน) ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563 
         
ธนาคารหลักที่ทำธุรกรรม ธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน)   
  ธนาคารทหารไทยจำกัด (มหาชน)   
             
ยอดขาย  245 ล้านบาทในปีพ.ศ. 2562    
             
แหล่งเงินทุน  เงินทุนของตนเอง    
           
ซัพพลายเออร์หลัก   บริษัทคาวามูระอิเล็กทริค อินคอร์เปอเรชั่น     
   บริษัทฟูจิอิเล็กทริค จำกัด       
   บริษัทมิตซูบิชิอิเล็กทริค จำกัด       
   บริษัทฮิตาชิอินดัสเตรียลอิควิปเมนท์ซิสเต็มส์ จำกัด   
   บริษัทชไนเดอร์อิเล็กทริค     
  บริษัทออมรอน คอร์เปอเรชั่น