บริการของเรารายละเอียดข้อมูลการรับสมัคร

 

Electrical Engineer (Electrical Design or Panel inspection(HV,LV) or Site commission )
ลักษณะงาน ร่างแบบ ออกแบบ เขียนแบบตู้ switchboard โดยประสานงานกับลูกค้า รวมถึงการติดตั้งตู้นอกสถานที่
เงื่อนไขผู้สมัคร 1. เพศชายหรือหญิง อายุระหว่าง 20-33 ปี
2. ประกาศนียบัตรสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าหรือปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้า
3. Autocad
4. Microsoft Office(Word, Excel, Power Point)
5. มีประสบการณ์ในการออกแบบทางด้านไฟฟ้า 5 ปีขึ้นไป(โดยใช้ CAD)
6. Working experience 1 Company or more (Less than 25 years old) มีประสบการณ์ในการทำงานในบริษัทเท่ากับหรือมากกว่า 1 บริษัทขึ้นไป(อายุต่ำกว่า 25 ปี)
7. มีใบขับขี่
8. กรณีที่มีความสามารถตามคุณสมบัติในข้อ 9-16 ข้อใดข้อหนึ่งหรือมากกว่าจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
9. - Electrical drawing(Understand symbol IEC 60617, JIS C 0617)
10. - PLC software(MIUTIBISHI, OMRON etc)
11. - SCADA System (GENESIS, GOT, etc )
12. - Sub station[22kV or more]
13. - Site commissioning( Electrical system start up)
14. - Electric construction work(Site Management)
15. - Instrument system( understand P&ID flow)
16. ภาษาอังกฤษ(เขียน E-mail ไปยังลูกค้าหรือคู่ค้าได้ , อ่านคู่มือได้)