บริการของเราser
ผลิตภัณฑ์ของเรา
บริษัทของเราให้บริการออกแบบและผลิตแผงสวิตช์และระบบไฟฟ้า รวมไปถึงบริการติดตั้งระบบไฟฟ้าตามความต้องการของลูกค้า บริการซ่อมบำรุง และบริการวางสายไฟภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิของวิศวกรชาวญี่ปุ่นและชาวไทยในทุกขั้นตอนด้วยมาตรฐานบริษัทไทยไอจิเดนกิจำกัด (ทีเอดี) มาตรฐานคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยมาครฐานสาขาอิเล็กทรอเทคนิกส์ (ไออีซี) มาตรฐานอุตสาหกรรมญี่ปุ่น (เจไอเอส) มาตรฐานสมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าญี่ปุ่น (เจอีเอ็ม) มาตรฐานสมาคมอุตสาหกรรมโซดาญี่ปุ่น (เจเอสไอเอ) และมาตรฐานองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (ไอเอสโอ) 9001 : 2015  ระบบจัดการคุณภาพ
โปรดวางใจในคุณภาพและบริการของเราในราคาที่ท่านต้องการ